STRONA GŁÓWNA

Przedmiotem projektu była budowa 1,1 km odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Rybackiej oraz ulicach przylegających: Bosmańskiej, Zabytkowej i Poprzecznej w Krynicy Morskiej.

W ramach projektu wykonana została sieć kanalizacji (1,1km), podczyszczalnia z separatorem i przepompownią wód deszczowych oraz rurociąg tłoczny i wylot do Zalewu Wiślanego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej inwestycji zmniejszyło się zagrożenie związane z zalewaniem ulic. Woda deszczowa bezpiecznie spływa do studzienek kanalizacyjnych, po czym zostaje oczyszczona i przepompowana do powtórnego obiegu. System separatorów zanieczyszczeń jest gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego. Wody gruntowe nie są zanieczyszczane spływającymi z wodami opadowymi nieczystościami. Dzięki zrealizowanej inwestycji nieczystości przestały zbierać się w koleinach i zagłębieniach terenu.
PRZED
PO