STRONA GŁÓWNA

Utworzenie szlaku kościołów północnych Kaszub. Etap I - prace konserwatorskie i adaptacyjne Sanktuarium Maryjnego Królowej Polskiego Morza w Swarzewie.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac konserwatorsko-adaptacyjnych w zabytkowym Sanktuarium Maryjnym Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, w szczególności prace na dachu i elewacji budynku oraz wykonanie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej. Celami projektu są: - Odnowienie Sanktuarium i zapewnienie jego zachowania - Otwarcie Sanktuarium na turystów - Zainicjowanie produktu turystycznego "Szlak kościołów północnych Kaszub" - Budowanie wizerunku Sanktuarium jako części ww. produktu turystycznego.

Działania projektowe są również komplementarne z Realizacją Programu Promocji i Informacji Turystycznej stanowiącymi
II Etap na drodze do UTWORZENIA SZLAKU KOŚCIOŁÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB.